Har personalet tavshedspligt?

Personalet i Ungdomsmodtagelsen har tavshedspligt. Tavshedspligten betyder bl.a. at vi ikke må fortælle dine forældre eller andre, at du har været i Ungdomsmodtagelsen.

Hvis du ønsker at fortælle os om noget, som indebærer en risiko for dit liv eller din sundhed, så har vi en forpligtelse (”afværgepligt”) til at kontakte dine forældre eller anmelde det til de sociale myndigheder. Hvis du er i tvivl om noget så spørg os inden, så vi kan oplyse dig om reglerne.

 

           
Copyright © 2013. All Rights Reserved.