For Unge

Hvad er en Ungdomsmodtagelse?
I en Ungdomsmodtagelse kan du få hjælp og støtte, hvis du ikke har det godt og har brug for at tale med nogen. Du kan også få hjælp, hvis du har spørgsmål om din krop, om sex eller om prævention.

Du kan få gratis prævention, få lagt spiral og p-stav og du kan blive testet og undersøgt for sexsygdomme eller hvis du har bekymringer om, at der er noget forkert med dit underliv.

Du bestemmer selv, om du vil besøge Ungdomsmodtagelsen. Hvis du vil, kan du tage en ven, et søskende eller en voksen med når du kommer.

I en Ungdomsmodtagelse er der altid en jordemoder og en socialrådgiver, men der kan også være andre tilknyttet, som f.eks. psykologer, sygeplejersker og psykoterapeuter. Der er altid tilknyttet læger til en Ungdomsmodtagelse. Du kan komme i en Ungdomsmodtagelse, hvis du er mellem 12-25 år.

Hvem skal du tale med?
Du behøver ikke på forhånd at vide præcis, hvem det er, du skal tale med i Ungdomsmodtagelsen. Det får du hjælp til af den første, du møder.

Typisk er det jordemoderen, du snakker med om sex, prævention og kroppen. Socialrådgiveren tager sig mere af spørgsmål om problemer i familien eller hvis du er ked af noget i forhold til dig selv eller en kæreste/ven.

Vi kan ofte løse problemerne i Ungdomsmodtagelsen, men nogle gange må vi hente hjælp fra andre specialister. Vi kan hjælpe dig med at komme i kontakt med steder og personer, der er relevante i din situation; f.eks. til rådgivning om misbrug, eller til børne/ungdoms-psykiatrien.

Har personalet uddannelse og tavshedspligt?
Vi der arbejder i Ungdomsmodtagelsen har uddannelse i at arbejde med unge. Vi har tavshedspligt og som udgangspunkt kan du være anonym. Det fortæller vi dig om, når du kommer første gang.

Hvad koster det at komme i en Ungdomsmodtagelse?
Det er gratis at komme i en Ungdomsmodtagelse.

Hvor kan du finde en Ungdomsmodtagelse?
Der er endnu kun få Ungdomsmodtagelser i Danmark.

I dag kan du finde Ungdomsmodtagelser i: Halsnæs og Herning.

I Odense ligger Klinik for seksuel sundhed. I Fredericia ligger UNGMOD/Fredericia og i Vejle finder du UNGSEX/Vejle. Disse har primært fokus på seksuel sundhed, men kan ofte henvise dig videre, hvis du har brug for hjælp på andre områder.

Adresser Ungdomsmodtagelser:
Ungdomsmodtagelsen Halsnæs/UNGMOD
Vognmandsgade 12
3300 Frederiksværk
Åben tirsdag og torsdag
Kontakt: 61 24 56 45 – kun for SMS
gabre@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk/borger/boern-unge-og-familie/ung-i-halsnaes/gratis-praevention

UngMod Bornholm
Merkurvej 10
3700 Rønne
Kontakt : 61 61 01 66
ungmod@brk.dk

UngMod 24-7
Markedspladsen 4, 3 sal
7400 Herning
Pt kun tidsbestilling
Kontakt: 51 83 65 98
24-7@herning.dk
www.24-7.herning.dk

Adresser præventionsklinikker og klinikker for seksuel sundhed:
UngMod/Fredericia
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
Hovedindgangen
7000 Fredericia
Kontakt: 22 44 96 76

UngSex Vejle
Nyboesgade 35B, 2 sal
7100 Vejle
Pt kun tidsbestilling
Kontakt : 30 63 20 76

Klinik for Seksuel Sundhed
Jernbanegade 16,1
5000 Odense
Kontakt: seksuel-sundhed@odense.dk
www.seksuel-sundhed.dk