Om UngMod

UNGDOMSMODTAGELSEN/DANMARK er etableret i efteråret 2020 med det formål at varetage Ungdomsmodtagelsernes interesser.

 I UNGDOMSMODTAGELSEN – DANMARK arbejder vi for at:

  • at skabe kvalitetssikrede og ensartede Ungdomsmodtagelser i Danmark, så alle danske unge i målgruppen er sikret lige adgang til fagligt velfunderet og evidensbaseret rådgivning, gratis prævention og lige adgang til at hjælpes videre i social – og sundhedssystemet.
  • at støtte og styrke unge i troen på det eget ansvar for deres seksuelle og psykosociale sundhed og at det kan betale sig at bede om hjælp når det behøves.

Ungdomsmodtagelserne er let tilgængelige lavtærskeltilbud. Således har Ungdomsmodtagelsen som mål at møde den unge så tidligt i en evt. problemstilling at det er muligt med en forebyggende indsats.

De vigtigste resultater opnås gennem disse tidlige, men også svært målbare, indsatser. Det er den trivsel-bevarende og trivsels forbedrende indsats, som understøtter unges mulighed for at gennemføre uddannelse, komme i arbejde og gennem dette forhåbentlig at øge fysisk og psykisk livskvalitet og sundhed og blive selvberoende.

UNGDOMSMODTAGELSEN – DANMARK har skabt en let implementerbar økonomisk og praktisk model, hvis udgangspunkt er den enkelte kommunes styrker og udfordringer.

I modellen er der taget højde for: uddannelse af personale, fysiske ressourcer, hensigtsmæssige samarbejdspartnere, enkle og økonomisk rentable digitale løsninger og fordelagtige sundhedsaftaler.

 

Bestyrelsen i UNGDOMSMODTAGELSEN – DANMARK:

  • Lillian Bondo, jordemoder – formand
  • Annemette Wildfang Lykkebo – overlæge i kvindesygdomme og fødsler, Kolding, formand DSOG
  • Per Nielsen – ungdomsskoleleder
  • Martin Hornstrup, Økonom, Senior Partner Nordic Health Care
  • Ann Fogsgaard – chefjordemoder, Herning/Holstebro
  • Rasmus Kjeldahl – direktør, Børns Vilkår
  • Jan Dehn – velfærds – og kulturdirektør, Hørsholm Kommune
  • Gabriela Rehfeld – jordemoder, ungdomsmodtagelsen Halsnæs